O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Bezkresy Kultury zostało powołane w marcu 2017 roku z inicjatywy pracowników Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Naszym celem jest tworzenie warunków dla porozumienia międzynarodowego, a także wspieranie rozwoju polskiej myśli naukowej w dziedzinie kulturoznawstwa, komunikacji międzykulturowej i analizy cywilizacyjnej oraz realizacja badań naukowych z zakresu edukacji międzykulturowej.